Facebook
Naziv: Financije (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-1-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 29 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1900 - 1950
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Jezici: hrvatski ; francuski ; njemački ; talijanski ; srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182025