Facebook
Naziv: Zastupnik princa Danila u pregovorima o iskorištavanju crnogorskih šuma (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-3-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 42 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1911 - 1913
Tehničke jedinica: 0.05 kut.
Jezici: francuski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182059