Facebook
Naziv: Guverner kraljevića Aleksandra Karađorđevića (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-4-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 44 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1904 - 1905
Tehničke jedinica: 19 list
Jezici: srpski ; francuski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182241