Facebook
Naziv: U službi Srbije za I. svjetskoga rata (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-4-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 46-51 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1915 - 1918
Tehničke jedinica: 206 list
Jezici: hrvatski ; engleski ; francuski ; srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182242