Facebook
Naziv: Član delegacije za pregovore o kulturnoj suradnji s Italijom (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-5-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 52-60 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1921 - 1930 (Većina dokumentacija je nastala 1921, osim nekoliko dokumenata iz 1920. preuzetih za pripremu zahtjeva i dosjea o troškovima delegacije u kojemu je sadržano nekoliko dokumenata iz razdoblja 1921-1930.)
Tehničke jedinica: 0.35 kut.
Sadržaj jedinice: Dokumentacija iz rada Delegacije Kraljevine SHS za pregovore s delegacijom Kraljevine Italije o kulturnoj suradnji na temelju člana 8. Rapallskog ugovora 1921.
Jezici: hrvatski ; srpski ; francuski ; talijanski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182339