Facebook
Naziv: U Senatu Kraljevine Jugoslavije (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-5-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 61-64 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1938 - 1939
Tehničke jedinica: 0.35 kut.
Jezici: hrvatski ; francuski ; nizozemski ; srpski
Pisma: ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 182342