Facebook
Naziv: Polemike oko statusa u stranci (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-6-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 71 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1920 - 1925
Tehničke jedinica: 0.05 kut.
Jezici: hrvatski ; srpski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182787