Facebook
Naziv: Suradnja s Čehoslovačko-Jugoslavenskom ligom u Pragu (podserija)
Signatura: HR-HDA-781-2-7-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 77 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1922 - 1922
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Jezici: hrvatski ; češki ; srpski
Identifikator: HR-HDA/AJ 182833