Facebook
Naziv: Nadzor škola (serija)
Signatura: HR-HDA-147-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1928 - 1940
Arhivske jedinica: 6.40 d/m
Tehničke jedinica: 64 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Prosvjetno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Sadržaj jedinice: Cjelina sadrži polugodišnje školske izvještaje školskih nadzornika o stanju narodnih i pučkih škola. Manji dio čine i izvještaji o stanju građanskih škola. Izvještaji sadrže podatke o izdržavanju i opkrbi škola, školskim budžetima i njihovom izvršenju, upravi i nadzoru, podatke o radu mjesnih školskih odbora, upravitelja škola, administraciji i radu školskih nadzornika, podatke o nastavnicima, njihovom brojnom stanju, kvalifikacijama, broju vjeroučitelja, radu izvan škole, izostancima s posla, međusobnim odnosima, prijavama protiv učitelja, sadržaju nastavničkih i kotarskih nastavničkih vijeća. Izvještaji sadrže i podatke o učenicima: o upisu i prijelazu u više razrede, redovitom polasku škole, učeničkom zdravlju, učeničkim potrebama, ustanovama i brojnom stanju učenika. Rubrika o nastavi sastoji se od opisa plana i programa, dnevnika rada, podataka o uspjehu nastave, smetnjama, općim i posebnim greškama. Jedna od rubrika bavi se obrazovanjem u užem smislu te posrednim i neposrednim utjecajem na obrazovanje. Rubrika o obrazovnoj disciplini daje podatke o disciplini prilikom dolaska i odlaska iz škole, disciplini za vrijeme odmora, zabranama i kaznama i vrstama istih, koje se primjenjuju na području kotara. Uz izvještaje su često priloženi i statistički podaci o nastavnicima, te učenicima koji pohađaju manjinsku nastavu. Cjelina je razvrstana abecedno, prema kotarevima i unutar njih prema školskim godinama.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 187649