Facebook
Naziv: Financijski poslovi (serija)
Signatura: HR-HDA-147-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1929 - 1940
Arhivske jedinica: 0.86 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 8 kut.
Odgovornost: Banska uprava Savske banovine. Prosvjetno odjeljenje (stvaratelj) (1929-1939)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Identifikator: HR-HDA/AJ 187656