Facebook
Naziv: Isplate honorara, nagrada i pomoći (podserija)
Signatura: HR-HDA-147-6-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1930 - 1933
Arhivske jedinica: 0.26 d/m
Tehničke jedinica: 2.50 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina sadrži molbe profesora, učenika, studenata, udovica i studenata, raznih udruga (sokolska društva) i kulturnih institucija za pripomoć: molbe dr. Ferde Šišića za pripomoć za put u London na svjetski kongres povjesničara (29136/1930.), za rad u bečkim i budimpeštanskim arhivima (55658/1931.) te za odlazak u Prag kako bi prisustvovao zasjedanju međunarodnog odbora za izdavanje djela o prošlosti Slavena (30258/1932.), molbu profesora Branka Magaraševića za potporu (30825/1930.), molbu pisca i učitelja Dinka Šimunovića za potporu (36634/1930.), molbu uprave Subotičkog gradskog pozorišta za pripomoć – priložen promidžbeni letak s nastupa u Karlovcu (18578/1933.), molbu Odbora za podizanje crkve i kosturnice u Kruplju za pripomoć – priložen oglas (39509/1931.), molbe pojedinih organizacija ili odbora za dodjelu jubilarne nagrade zaslužnim pojedincima, molbu Odbora za proslavu jubileja tridesetogodišnjeg rada Marije Jurić Zagorke da joj se dodjeli nagrada, kao znak priznanja (36912/1931.), molbu za isplatu jubilarne nagrade Umbertu Fabbriju, profesoru Državne muzičke akademije za dugogodišnji rad s programom svečanog koncerta njemu u čast (83358/1931.), molbu za isplatu honorarne jubilarne nagrade Zvonimiru Tkalcu, članu Narodnog kazališta – priložen program svečane predstave njemu u čast (21195/1932.). Osim toga sačuvane su i dodjele pomoći umirovljenicima, honorarnim dnevničarima i učiteljima te potvrde o isplatama od strane Prve hrvatske štedionice, isplate honorara autorima raznih publikacija kao i recenzentima pojedinih knjiga, isplata pripomoći časopisu „Narodna starina“, s priloženom publikacijom (1955/1933.). Cjelina ima izvornu oznaku V-24.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 187674