Facebook
Naziv: Ocjene učitelja (podserija)
Signatura: HR-HDA-147-9-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1930 - 1939
Arhivske jedinica: 3.10 d/m
Tehničke jedinica: 31 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina sadrži obrasce s ocjenama učitelja osnovnih i srednjih škola koje je sačinjavao školski nadzornik. Obrasci sadrže osobne podatke učitelja, rubrike u kojima se opisuje stručna sprema, predanost poslu, broj odsustava i bolovanja, vladanje, rad na narodnom prosvjećivanju, karakteristične osobine kao nastavnika i građanina, eventualni nepovoljni utjecaji na rad, stručno mišljenje i konačna godišnja ocjena. Obrasci iz kasnijeg razdoblja donose i upitnike o tome u kojem razredu i sa koliko starim učenicima profesor radi, tko je radio prije njega, od kad služi u tom mjestu, kakva mu je pedagoška sprema, kako poznaje jezik, ako predaje u manjinskom odjeljenju, kako je predavao nacionalnu grupu predmeta, naročite osobine, je li predan radu, zaslužuje li drugi položaj ili bolje mjesto. Ocjenama učitelja često su pridodani popisi učitelja na području cijelog kotara. Cjelina je razvrstana prema kotarevima, te unutar njih prema školskim godinama.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 187680