Facebook
Naziv: Prijedlozi i popisi učitelja predloženih za premještaj i umirovljenje (podserija)
Signatura: HR-HDA-147-9-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1930 - 1933
Arhivske jedinica: 0.05 d/m
Tehničke jedinica: 0.50 kut.
Sadržaj jedinice: Cjelina sadrži popise učitelja koji traže premještaj sa osobnim podacima i navedenim razlozima prijelaza (V-12), podatke o novim odjeljenjima, ispražnjenim mjestima i sl., na koja treba preraspodijeliti prekobrojne učitelje iz mjesta u kojima je smanjen broj odjeljenja (V-13).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnoga arhivskog gradiva te je dostupan svim korisnicima u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice HDA te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva HDA.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 187682