Facebook
Naziv: Davanje dobra Lipa u zakup Stjepanu Kralju (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-2-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 224005