Facebook
Naziv: Odluke Velikog vijeća (fond)
Signatura: HR-DADU-2
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Cons. Maius (latinski)
Usporedni nazivi: Acta Consilii Maioris (latinski)
Consilium Maioris (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Acta Consilii Maioris (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 2.
Razdoblje: 1415 - 1808
Arhivske jedinica: 4.55 d/m
Tehničke jedinica: 67 knj.
Odgovornost: Dubrovačka Republika. Veliko vijeće (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U fondu HR-DADU-2 Acta Consilii Maioris upisane su odluke Velikog vijeća Dubrovačke Republike, institucije koja je donosila propise trajne prirode (zakone), provodila izbore dužnosnika i imala posljednju riječ u odlučivanju o najbitnijim državnim poslovima.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DADU- 1: Odluke Velikog, Malog i Vijeća umoljenih
HR-DADU- 14: Kancelarski praktični priručnici
Napomena o dopunskim izvorima: Spisi Velikog vijeća do 1415. godine vođeni su zajedno sa zapisima drugih vijeća i nalaze se u fondu HR-DADU-1 Reformationes. Vrlo važne knjige povezane uz ovaj fond nalaze se u seriji HR-DADU-14-1 Leges et instructiones. To su knjige tzv. Ogledala Velikog vijeća (Speculum del Maggior Consiglio) sv. 1-5 koji se vode od 1440. do pada Republike, a u njima se nalaze popisi svih službenika Republike (primjerice članovi Velikog vijeća, ali i drugih funkcija).
Literatura: Mitić, Ilija. Dubrovačka država u međunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815), Zagreb : JAZU - Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988., .str. 54.-60.
Rešetar, Milan. Dubrovačko Veliko vijeće, Dubrovnik : 1929.,
Identifikator: HR-DADU/AJ 3363
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica