Facebook
Naziv: Odluke Velikog, Malog i Vijeća umoljenih (fond)
Signatura: HR-DADU-1
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Ref. (latinski)
Usporedni nazivi: Reformationes (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Reformationes (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond: Dubrovačka Republika i francuska uprava, serija 2.
Razdoblje: 1301 - 1415
Arhivske jedinica: 2.02 d/m
Tehničke jedinica: 34 kut.
Odgovornost: Dubrovačka Republika. Malo vijeće (stvaratelj)
Dubrovačka Republika. Vijeće umoljenih (stvaratelj)
Dubrovačka Republika. Veliko vijeće (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Upisnici u obliku knjiga uvedeni su vjerojatno potkraj 13. stoljeća, a sačuvani su počevši od 1301, no s prazninama u nizu. Do 1378. godine pisani su zapisnici svih triju vijeća zajedno i izmiješano prema kronološkom redu održanih sjednica. Od 1378. u istom kodeksu su posebno upisivani zapisnici Velikog vijeća, a zajedno su se i dalje pisali zapisnici Malog vijeća i Vijeća umoljenih. Od rujna 1388. godine iako u istoj knjizi počeli su se odvojeno zapisivati zapisnici svih triju vijeća. Na poseban upisnik za svako vijeće u dubrovačkoj se kancelariji prešlo 1415. (HR-DADU-2 Veliko vijeće; HR-DADU-3; Vijeće umoljenih; HR-DADU-4 Malo vijeće). Mješoviti upisnici za period prije 1415. istraživačima dubrovačkog srednjovjekovlja posebno su značajni, jer su u njima unesene sve odluke triju stožernih institucija vlasti koje su donosile propise, provodile izbore, sudile u osjetljivim postupcima i odlučivale u raznim konkretnim pitanjima.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Upisi su na latinskom, jeziku na kojem su zapisnici dubrovačkih vijeća vođeni sve do 18. stoljeća, a svega su dvije dulje odluke na mletačkom: Reformationes sv. 28, f. 41v-42r, 131v-132v.
Restauracija: Restaurirani su svesci 1 i 24.
Arhivske jedinice: HR-DADU- 2: Odluke Velikog vijeća
HR-DADU- 3: Vijeće umoljenih
HR-DADU- 4: Malo vijeće
Napomena o dopunskim izvorima: U ovom fondu se nalaze spisi svih triju dubrovačkih vijeća. Kasnije se spisi odvajaju te su nastala tri fonda: HR-DADU-2 Veliko Vijeće (Consilium Maius), HR-DADU-3 Vijeće umoljenih (Consilium Rogatorum); HR-DADU-4 Malo vijeće (Consilium Minus).
Literatura: Mitić, Ilija. Dubrovačka država u međunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815), Zagreb : JAZU - Nakladni zavod Matice hrvatske, 1988., .str. 54.-60.
Nedeljković, Branislav. Dubrovačko Veće umoljeno (Consilium rogatorum) do 1358. u: Zbornik radova iz pravne istorije posvećen Albertu Vajsu., Beograd : Institut za pravnu istoriju, 1966.,
Tkalčić, Joannes . Monumenta Ragusina : Libri reformationum. Tomus 1 : Ann. 1306 - 1347. - 1879, Zagrabiae : Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1879,
Tkalčić, Joannes . Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus 2 : Ann. 1347 - 1352, 1356 - 1360. Additamentum a. 1301 -1305, 1318, 1325 - 1336, Zagrabiae : Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1882,
Tkalčić, Joannes . Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus 3 : A. 1359 - 1364, Zagrabiae : Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1895,
Tkalčić, Joannes; Gelcich, Josephus . Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus 4 : A. 1364 - 1396 , Zagrabiae : Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1896,
Tkalčić, Joannes; Gelcich, Josephus . Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus 5 : A. 1301 - 1336, Zagrabiae : Sumptibus Academiae scientiarum et artium, 1897,
Lonza, Nella; Šundrica, Zdravko. Odluke dubrovačkih vijeća : 1390.-1392, Zagreb; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005,
Identifikator: HR-DADU/AJ 6457
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica