Facebook
Naziv: Dugovi i zadužnice Notarijata (fond)
Signatura: HR-DADU-10
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Deb. Not. (latinski)
Usporedni nazivi: Debita Notariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Debita Notariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 36.1; 36.2; 48
Razdoblje: 1280 - 1808
Arhivske jedinica: 8.05 d/m
Tehničke jedinica: 122 knj.
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Fond Debita Notariae se sastoji od nekoliko serija i to: HR-DADU-10-1 Dugovi Notarijata (Debita Notaria ), HR-DADU-10-2 Općinski dugovi Notarijata (Debita Notariae pro communi), HR-DADU-10-3 Zadužnice milosrđa (Aptai de misericordia).
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DADU- 9: Razni zapisi Notarijata
HR-DADU- 15: Razni zapisi Dubrovačke kancelarije
Identifikator: HR-DADU/AJ 3392
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica