Facebook
Naziv: Razni zapisi Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-15
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Div. Canc. (latinski)
Usporedni nazivi: Diversa Cancellariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Diversa Cancellariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 25
Razdoblje: 1282 - 1808
Arhivske jedinica: 18.01 d/m
Tehničke jedinica: 234 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Fond HR-DADU-15 Diversa Cancellariae sadrži dokumente općeg karaktera te je usko povezan sa fondom HR-DADU-9 Diversa Notariae. Kancelarija je, u užem smislu, zapisivala sudske poslove (tužbe, ročišta, iskaze svjedoka, presude i ostalo), oglase o prodaji nekretnina i druge poslove. Notarijat je zapisivao isprave (zadužnice, miraze, kupnje i prodaje, punomoći, oporuke, agrarne ugovore i razne druge poslove). Međutim, dokumenti koji se nalaze u ova dva fonda se ne mogu striktno odijeliti jer u oba fonda ima upisanih jednakih poslova. U ovom fondu imamo i zapise koji se tiču kaznenog i građanskog sudovanja, posebice su zabilježeni oni slučajevi kada je počinjen prijestup, ali se nije vodio postupak usmjeren na kažnjavanje, nego je u prvom planu bio oštećenikov interes za naknadu štete. Vremenom je došlo do odvajanja sudskih poslova, tako da imamo razne sudske fondove i serije koje je nemoguće proučavati odvojeno i samostalno.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3405
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica