Facebook
Naziv: Presude Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-18
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Sententiae Cancellariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Sententiae Cancellariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 24
Razdoblje: 1352 - 1815
Arhivske jedinica: 17.91 d/m
Tehničke jedinica: 261 kut.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U ovom fondu su zapisane presude civilnih parnica. U svesku br. 261 nalazi se Index Sententiarum 1582-1676.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 6511
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica