Facebook
Naziv: Tužbe kaznenih djela (fond)
Signatura: HR-DADU-21
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Lam. Crim. (latinski)
Usporedni nazivi: Lamenta de criminali (latinski)
Razdoblje: 1370 - 1679
Arhivske jedinica: 24.69 d/m
Tehničke jedinica: 334 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze zapisnici tužbi za zločine počinjene na dubrovačkom gradskom i izvangradskom području.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od tri serije: Tužbe kaznenih djela učinjenih unutar grada (Lamenta de intus), Tužbe kaznenih djela učinjenih izvan grada (Lamenta de foris), Tužbe kaznenih djela učinjenih unutar i izvan grada (Lamenta de intus et de foris). Oko 1412. mijenja se sustav vođenja registara središnjeg kaznenog suda. Počinju se odvojeno registrirati tužbe za djela počinjena izvan grada (tj. izvan perimetra gradskih zidina), najprije na suprotnoj strani nekog drugog registra, a ubrzo nakon toga u zasebnim knjigama (najstariji sačuvani svezak je iz 1419-1422 - Lamenta de foris, sv. 4).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3420
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica