Facebook
Naziv: Tužbe kaznenog prava Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-20
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Skraćeni nazivi: Lam. Crim. (talijanski)
Alternativni nazivi: Lamenta Criminalia (latinski)
Usporedni nazivi: Lamenta de criminali (talijanski)
Razdoblje: 1348 - 1808
Arhivske jedinica: 16.45 d/m
Tehničke jedinica: 238 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U fondu Tužbe kaznenog prava Dubrovačke kancelarije nalaze se zapisnici nastali djelovanjem Kaznenog suda Dubrovačke Republike. Ti zapisnici sadrže i iskaze svjedoka u kaznenom postupku pa su vrijedan izvor za proučavanje ne samo pravne sfere, nego i niza fenomena svakodnevnog života.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podjeljeno na nekoliko serija: Tužbe kaznenog prava ili knjige kaznenog prava (Lamenta de criminali sive Liber maleficiorum); Kaznene tužbe (Lamenta de criminali); Kaznene tužbe poslije potresa (Lamenta de criminali post terraemotum). Važno je napomenuti da se svesci serija Kaznene tužbe i Kaznene tužbe postije potresa sukcesivno nastavljaju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 6521
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica