Facebook
Naziv: Zapljene Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-27
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Sequestra (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Sequestra (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 40
Razdoblje: 1766 - 1808
Arhivske jedinica: 0.28 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U ovom fondu su zabilježene zapljene koje je naređivala civilna sudska vlast na zahtijev tuženika. Zapljena je trebala trajati do izricanja presude.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: Zapljene (Sequestra) (popis)
Identifikator: HR-DADU/AJ 6528
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica