Facebook
Naziv: Parnice o pokretninama Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-26
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Mobilia ordinaria (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Mobilia ordinaria (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 68
Razdoblje: 1471 - 1808
Arhivske jedinica: 9.54 d/m
Tehničke jedinica: 259 kut.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U civilnom sudovanju običaj je bio najprije podnositi prijave koje se nalaze u fondu HR-DADU-22 Intentiones Cancellaria. Daljnji postupak, vodio se u posebnim knjigama, i to za pokretnine u fondu HR-DADU-25 Mobilia ordinaria.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DADU-26/P - 26 Parnice o pokretninama (Mobilia ordinaria) (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Dubrovniku
Arhivske jedinice: HR-DADU- 18: Presude Dubrovačke kancelarije
HR-DADU- 22: Sudske prijave i iskazi svjedoka u građanskim parnicama predane Dubrovačkoj kancelariji
HR-DADU- 25: Parnice o nekretninama Dubrovačke kancelarije
Napomena o dopunskim izvorima: U civilnom sudovanju običaj je bi najprije podnositi prijavu (HR-DADU-22 Intentiones Cancellariae). Daljnji postupak je bio svjedočenje svjedoka čiji su se zapisi vodili posebno za nekretnine (HR-DADU-25 Stabilia) a posebno za pokretnine (HR-DADU-26 Mobilia ordinaria). Presude u civilnim parnicama se nalaze u fondu HR-DAD-18 Sententiae Cancellariae.
Literatura: Lonza, Nella. Pod plaštem pravde : kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997.,
Lonza, Nella. Tužba, osveta, nagodba : modeli reagiranja na zločin u srednjovjekovnom Dubrovniku, Dubrovnik - Zagreb : Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2002.,
Identifikator: HR-DADU/AJ 6527
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica