Facebook
Naziv: Sudske prijave i iskazi svjedoka u građanskim parnicama predane Dubrovačkoj kancelariji (fond)
Signatura: HR-DADU-22
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Intentiones Cancellariae (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Intentiones Cancellariae (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 54
Razdoblje: 1380 - 1808
Arhivske jedinica: 3.41 d/m
Tehničke jedinica: 64 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U ovom fondu se nalaze knjige civilnog prava. U civilnom sudovanju običaj je bio najprije podnositi prijave koje su se zapisivale u posebne knjige i one sačinjavaju ovaj fond. U njima su sadržani i prvi iskazi svjedoka. Daljnji postupak se vodio u posebnim knjigama, i to posebnim za nekretnine i za pokretnine.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3421
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica