Facebook
Naziv: Parnice o nekretninama Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-25
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Stabilia (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Stabilia (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 57
Razdoblje: 1465 - 1808
Arhivske jedinica: 7.47 d/m
Tehničke jedinica: 253 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U civilnom sudovanju običaj je bio najprije podnositi prijave (HR-DADU-22 Intentiones Cancellaria ). Daljnji postupak, kao neka vrsta zapisnika, vodio se u posebnim knjigama (za nekretnine u fondu HR-DADU-25 Stabilia).
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3424
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica