Facebook
Naziv: Kaznene presude Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-23
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Criminalia (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Criminalia (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 16
Razdoblje: 1427 - 1808
Arhivske jedinica: 1.99 d/m
Tehničke jedinica: 33 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: U ovom fondu su zabilježene kaznene presude. Ovi registri su bili pomoćnog značaja, radi boljeg pregleda nad globama i drugim kaznama koje treba izvršiti, dok su vjerodostojni bili upisi u knjigama tužbi (HR-DADU-21), na koje prijepisi presuda uvijek upućuju.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 6524
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica