Facebook
Naziv: Razno i sporovi oko posjeda (fond)
Signatura: HR-DADU-24
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Diversa et possessio de criminalibus (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Diversa et possessio de criminalibus (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 37
Razdoblje: 1513 - 1808
Arhivske jedinica: 5.72 d/m
Tehničke jedinica: 92 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je predano 1891. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Pri kaznenom postupku, a katkada i civilnom, sud je često tuženoj stranci oduzimao razne sporne predmete ili dokumente do proglašenja presude. Iskazi o tome, ali i razne druge konstatacije su se od 1513. godine zabilježene u knjigama ovog fonda.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3423
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica