Facebook
Naziv: Političke tužbe Dubrovačke kancelarije (fond)
Signatura: HR-DADU-19
Imatelj: Državni arhiv u Dubrovniku
Usporedni nazivi: Lamenta politica (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Lamenta politica (Državni arhiv u Dubrovniku) , Fond Dubrovačke Republike i francuske uprave, serija 11
Razdoblje: 1312 - 1570
Arhivske jedinica: 0.36 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj.
Odgovornost: Dubrovačka kancelarija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nije preuzimano već je od svog nastanka vezano uz Arhiv.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća samo 7 knjiga od 1312. do 1570., ali s velikim vremenskim razmacima između pojedinih knjiga.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Mjesta: Dubrovnik
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: latinski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DADU/AJ 3413
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica