Facebook
Naziv: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Popisi plemićkih posjeda prije regulacije županija (fond)
Signatura: HR-HDA-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HS, Conscr. (hrvatski)
Razdoblje: 1643 - 1835
Arhivske jedinica: 1.52 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 14 kut.
Odgovornost: Križevačka županija (stvaratelj) (1643 - 1756)
Varaždinska županija (stvaratelj) (1661 - 1757)
Zagrebačka županija (stvaratelj) (1645 - 1757)
Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (stvaratelj) (1737 - 1751)
Povijest jedinice: Gradivo nastalo djelatnošću popisivača dimova, bilo je, prema zaključcima Hrvatskog sabora, odlagano zajedno s ostalim spisima Kraljevine. Zapisnik popisa dimova iz 1737. bio je pohranjen u Škrinju povlastica Kraljevine. Krajem 18. stoljeća spisi su bili složeni po županijama, po kronološkom redu (pri čemu su spisi bez datuma bili odloženi na kraj svake serije) te signirani. Za sređene spise je tada bio napravljen i elenh
Sadržaj jedinice: U fondu se čuvaju zapisnici saborskih odbora 1737. i 1755. nastali tijekom njihove djelatnosti popisivanja dimova. Spisi se najvećim dijelom sastoje od pojedinačnih popisa podložnika po posjedima koje su sastavljli plemićki suci, dok u manjoj mjeri postoje i spisi vezani uz uređenje naplate kraljevskog poreza te reguliranja urbarijalnih odnosa.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno registraturno pomagalo. Signatura mikrofilma: Z- 252 (ZM-7/18)
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-4/V - 1 Popisi plemićkih posjeda prije regulacije županija (vodič)
Restauracija: Restauracija nije provedena
Registraturna pomagala: Elenh (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 3984
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica