Facebook
Naziv: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-278
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PS NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1953
Arhivske jedinica: 20 d/m
Tehničke jedinica: 185 kut. ; 25 knj.
Odgovornost: Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzimano je po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora (akv. 2/1988), Vlade i Sabora RH (akv. 5/1995) i od Vlade RH (akv. 25/1998).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži različite ukaze i odluke o imenovanjima članova sudova, ukaze o raspisivanju izbora za Ustavotvorni sabor, o raspuštanju sabora, odluke o imenovanju i rekonstrukciji Vlade, ukaze o proglašenju zakona, tekstove različitih zakona, zatim molbe (za biračka prava, za mirovinu, za dodjelu zemljišta i sl.), izvješća o provedenim izborima po kotarevima. U okviru serije Odjel za izgradnju narodne vlasti sačuvani su i planovi i zapisnici sjednica narodnih odbora, pregledi administrativno-teritorijalne podjele na kotareve. U fondu je sačuvan i zamjetan broj različitih molbi za pomilovanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je strukturiran u serije prema administrativnom ustroju stvaratelja. Unutar serija spisi su uglavnom složeni kronološki, a zatim prema broju, osim spisa serije Odjel za izgradnju narodne vlasti, gdje je gradivo složeno po mjestima koja se nižu abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-279/SI - 1 Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1081: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 4244
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica