Facebook
Naziv: Prva hrvatska štedionica (fond)
Signatura: HR-HDA-570
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PHŠ/Z (hrvatski)
Alternativni nazivi: Perva horvatska štedionica (hrvatski)
Praštediona (hrvatski)
Erste Kroatische Sparkassa (njemački)
Razdoblje: 1846 - 1965
Arhivske jedinica: 202 d/m
Tehničke jedinica: 2213 svež ; 6 kut.
Odgovornost: Prva hrvatska štedionica (stvaratelj) (1846-1949)
Povijest jedinice: Prema podacima iz knjige akvizicija HDA (knjiga akvizicija br. 8/1946) Prva hrvatska štedionica predala je konvolut bankovnih materijala, po službenoj dužnosti. Tiskani popisi dioničara PHŠ 1868-1894, 9 komada, preuzeti su od Narodne banke (reg. br. 323/1951). Veća cjelina gradiva preuzeta je u masi bivših banaka i štedionica od Narodne banke Jugoslavije-Centrale u Zagrebu, kao gradivo vezano uz likvidaciju starih poslova (knjiga akvizicija br. 19/1966), među kojim su preuzeta i 274 svežnja PHŠ. Izvještaje i zapisnike glavnih skupština PHŠ darovao je 1978 dr. Ferdinand Saulik (knjiga akvizicija br. 20/1978). Hrvatska narodna banka, po službenoj je obvezi, s ostalim gradivom likvidiranih novčarskih zavoda, predala i gradivo PHŠ, 7. lipnja 2001. (knjiga akvizicija br. 12/2001). Predavatelj je gradivo popisao prema vrsti dokumentacije i sadržaju s nepotpunim graničnim godinama u katalozima tzv. "Općeg" i "Radnog arhiva". Među gradivom se nalazila i biblioteka, popisana u primopredajnom zapisniku. Dana 29. ožujka 2018. preuzeto je po službenoj dužnosti iz Državnog arhiva u Zagrebu 75 d/m gradiva Prve hrvatske štedionice, odnosno 1187 knjiga i 6 kutija (knjiga akvizicija br. 11/2018).
Sadržaj jedinice: Gradivo čini brojne poslovne knjige i spisi vezani uz dopisivanje s ustanovama i privatnicima, dokumentacija o osnutku, ustroju i imovini novčanog zavoda te o konfiskaciji imovine, zapisnici sjednica upravnih tijela, spisi o upravljanju kućama, kreditna dokumentacija, hipotekarno-pravna dokumentacija i vjeresije, dokumentacija o dionicama, dopisivanje inozemnog i vjeresijskog odjela, zapisnici o vjeresijama i popratni spisi, dokumentacija industrijalnog odjela, dokumentacija podružnica, personalije, kartice pologa, i dr.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju prije dolaska u HDA. Prvo izlučivanje u Arhivu obavljeno je 1993. (uglavnom financijska dokumentacija iz 1930-ih i 1940-ih godina, ukupno 545 svežnjeva). U srpnju 2005. obavljeno je izlučivanje financijske dokumentacije kojoj su istekli rokovi čuvanja u opsegu od 552 svežnja (cca 40 d/m). U srpnju 2010. izlučeno je 568 svežnjeva gradiva (58,90d/m), a u prosincu 2018. 7,9 d/m gradiva financijske dokumentacije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Nepotpuni podaci zbog nesređenosti.
Obavijesna pomagala: HDA-570/P - 1 Prva hrvatska štedionica (popis)
HDA-570/P - 2 Prva hrvatska štedionica (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4488
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica