Facebook
Naziv: Obitelj Čikulini-Sermage (fond)
Signatura: HR-HDA-706
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Čikulini - Sermage (hrvatski)
Razdoblje: 1272 - 1900
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 96 kut. ; 6 knj.
Odgovornost: Obitelj Čikulini (stvaratelj)
Obitelj Sermage (stvaratelj)
Povijest jedinice: HDA je gradivo ovog fonda primio putem raznih akvizicija: 1905/188 - Leonija Sermage, darovanje; 1945/17 - Emil Laszowski, darovanje; 1950/20 - Komisija za sakupljanje i čuvanje kulturnih spomenika i starina, predaja po službenoj dužnosti; 1962/27 - Stjepan Mlinarić, darovanje; 1966/4 - Gradski muzej Vukovar, darovanje; 1971/12 - Poljoprivredni fakultet, predaja po službenoj dužnosti; 1977/22 - prof. dr. Juraj Andrassy, darovanje; 1978/19 - Ivo Juriša, kupnja; 1986/19 - Nacionalna i sveučilišna biblioteka, darovanje.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda čine: pravnoimovinski spisi; posjedovni spisi; korespondencija; knjige vezane za sudske parnice; urbarijalni popisi; rodoslovlja i grbovnice iz 1613. i 1713. godine; vojni spisi Petra Sermagea; parnica između generala Breutana i Ogulinske pukovnije protiv grofa Sermagea; spisi Međuzemaljskog sabora Štajerske, Kranjske, Koruške i Gorice, o Vojnoj Krajini; knjiga pravnih obrazaca; spisi o posjedima Zrinskih u Primorju.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-341 (ZM 7/107) i Z-342 (ZM 7/108)).
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački ; mađarski ; talijanski ; francuski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 44 (vodič)
HDA-706/AI - 1 Obitelj Čikulini-Sermage (analitički inventar)
HDA-706/SI - 1 Popis imanja obitelji Sermage (sumarni inventar)
HDA-706/SI - 1 Obiteljski fond Čikulini-Sermage (sumarni inventar)
Restauracija: Spisi pojedinačno restaurirani
Arhivske jedinice: HR-AHAZU- 10: Obitelj Sermage
HR-HDA- 884: Hrvatsko plemstvo
HR-HDA- 885: Zbirka grbovnica (Izvorna grbovnica obitelji Čikulini iz 1613. godine.)
HR-HDA- 986: Obitelj Šoštarić-Pisačić
Identifikator: HR-HDA/AJ 4623
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica