Facebook
Naziv: Obitelj Kukuljević (fond)
Signatura: HR-HDA-738
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1618 - 1910
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Obitelj Kukuljević (stvaratelj)
Kukuljević Sakcinski, Ivan (stvaratelj)
Povijest jedinice: HDA je gradivo ovog fonda stekao putem sljedećih akvizicija: 1891. Kornelija Kukuljević, darovanje; 1941. Gradsko poglavarstvo u Vinkovcima, predaja po službenoj dužnosti; akv. br. 26/1947: Gradski muzej Varaždin, predaja po službenoj dužnosti; akv. br. 17/1949: Marina Kukuljević, kupnja; akv. br. 21/1949: Marina Kukuljević, kupnja; akv. br. 28/1965: Ladislav Šaban, darovanje; akv. br. 32/1965: Hilda Kukuljević, kupnja; akv. br. 17/1978: Milan Šporčić, kupnja. akv. br. 20/1983: Aleksandar Miles, darovanje.
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda čine: stariji spisi vezani za obitelj Kukuljević; imovinsko-pravni spisi Tome Melkiora i Antuna Kukuljevića; spisi o posjedu Jurketinec; spisi o društveno–socijalnoj (političkoj, kulturnoj, ekonomskoj) djelatnosti Antuna i Franje Kukuljevića; spisi Ivana Kukuljevića vezani za povijesnu, književnu, kulturnu, političku i konzervatorsku djelatnost; korespondencija Božidara Kukuljevića; čestitke Frani Kukuljeviću na imenovanju velikim županom virovitičkim; osobni spisi slikara Luje Andrića iz Šibenika.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 43 (vodič)
HDA-738/P - 1 Obitelj Kukuljević (popis)
Arhivske jedinice: HR-MVŽ03- 3: KUKULJEVIĆ IVAN
HR-AHAZU- 35: Kukuljević Sakcinski Ivan
HR-HDA- 884: Hrvatsko plemstvo
HR-HDA- 888: Zbirka rodoslovlja
Identifikator: HR-HDA/AJ 4655
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica