Facebook
Naziv: Obitelj Tomašić (fond)
Signatura: HR-HDA-774
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Tomašić (hrvatski)
Razdoblje: 1481 - 1918
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Obitelj Tomašić (stvaratelj)
Povijest jedinice: HDA je gradivo ovog fonda primao u više navrata: 1916. godine, pohranom; 1918. godine, od Paule pl. Tomašić, pohranom; 1946. godine, od Vesne Pisačić-Hižanovečke, pohranom (akv. br. 4/1946); 1978. godine, od Milana Šporčića, kupnjom (akv. br. 17/1978).
Sadržaj jedinice: Gradivo ovog fonda čine: obiteljski spisi (potvrde plemstva, krsni i vjenčani listovi, osmrtnice, fotografije, rodoslovlja, spisi vezani za skrbničke poslove) Ivana, Josipa Tomašića i Nikole Tomašića, zatim spisi vezani za obiteljske posjede (kupoprodajni ugovori, spisi vezani za parnice, gorni listovi, računi, popisi dobara); razna stampata (čestitke, diplome, posjetnice).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano zbog svoje vrijednosti. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi ; Zvuk ; isprave
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo djelomično sređeno kronološkim redoslijedom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; latinski ; talijanski ; mađarski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 44 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HŠM- 49: Tomašić Ivan
HR-HDA- 884: Hrvatsko plemstvo
HR-HDA- 1975: Tomašić Nikola
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori su i HR-NSK-534 Nikola Tomašić i HR-NSK-535 Šimun Tomašić.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4691
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica