Facebook
Naziv: Ministarstvo za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1083
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MNK (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 5 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 41 kut.
Odgovornost: Ministarstvo za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je stiglo u HDA 1998. iz Ministarstva prosvjete i športa (akv. 20/1998) nesređeno.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži spise vezane uz područje visokog školstva tj. Sveučilišta, te uz rad kazališta, umjetničkih škola, likovnih galerija, muzeja. Također, dio gradiva se odnosi na djelovanje nakladničke djelatnosti, književnosti i glazbe. Jednu kutiju sačinjavaju i fragmentarno sačuvani spisi Uprave za izgradnju studentskog grada.
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Najveći dio fonda sređen je prema prvobitnom redu samog tvorca fonda. Povjerljivi spisi zavedeni su u zasebne urudžbene zapisnike, te su ti spisi sređeni kao zasebna serija. Opći spisi ministarstva zavedeni su u jedan zajednički urudžbenih zapisnika, gdje su svi odjeli bili objedinjeni. U samom ustroju ministarstva navode se odjeli koji su djelovali, ali su svi njihovi spisi upisani u jedan urudžbeni zapisnik s kontinuiranom numeracijom, uz brojčanu oznaku svakog odjela koja se nalazila u prijemnom pečatu. No, valja svakako napomenuti da su se te brojčane oznake mijenjale tijekom jedne godine trajanja ministarstva tj. njihova brojčana oznaka nije stalna. Kao posebne serije u inventaru je istaknuta i serija Uprave za izgradnju studentskog grada, premda sadrži svega jednu kutiju. U osnovi uredsko poslovanje Ministarstva za nauku i kulturu vođeno je prema administrativnom poslovanju propisanom na osnovu Poslovnika za opće upravne oblasti objavljene u Narodnim novinama iz 1931. godine. Prema tom poslovniku spisi su se odlagali po rednom broju unutar pojedinih godišta, a od uredskih knjiga vodio se urudžbeni zapisnik i abecedni registar po pošiljaocu. Kao što je i Poslovnikom predviđeno u Ministarstvo za nauku i kulturu vodio se registar tj. kazalo urudžbenog zapisnika radi lakšeg i bržeg pronalaženja. Podaci su se u registar upisivali po predmetu i pošiljaocu, te prema: - početnom slovu prezimena fizičke osobe ili naziva organa, organizacije ili zajednice na koju se predmet odnosi. - početnom slovu riječi koja označava bitni sadržaj predmeta Ministarstvo za nauku i kulturu držalo se tih odredaba u svom administrativnom poslovanju, no spisi koji su preuzeti u Hrvatski državni arhiv nisu bili pohranjeni prema serijama nego su bili u rinfuznom stanju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1083/SI - 1 Ministarstvo za nauku i kulturu (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4970
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica