Facebook
Naziv: Glavna uprava za trgovinu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1102
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GUT NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Glavna uprava za trgovinu Savjeta za promet robom Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je od Ministarstva financija po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži biltene, spise opće korespondencije između Uprave i institucija i poduzeća povezanih s trgovinom, spise stručne komisije za polaganje ispita za zvanje mlađeg knjigovođe, personalne spise i statističke analize trgovinskog poslovanja.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica
Restauracija: Nije provedeno.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4989
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica