Facebook
Naziv: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1133
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDPP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1949-1952)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima. Sadržavalo je osam knjiga i jedan svežanj spisa.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od pet urudžbenih zapisnika i tri kazala te jedne kutije spisa. Od navedenog broja urudžbenih zapisnika, u jednom je evidentirano povjerljivo poslovanje (povjerljivi spisi), a u ostala četiri urudžbena zapisnika i tri kazala, opće poslovanje (opći spisi) Direkcije. Svi zajedno obuhvaćaju vremensko razdoblje od 1949. do 1952. godine, te svjedoče o tekućim poslovima Direkcije (zahtjevi različitih poduzeća sa školskom opremom, školskim pomagalima i drugom opremom za pomoć pri učenju Direkciji, koja ih je rješavala ili prosljeđivala Ministarstvu prosvjete, Savjetu za prosvjetu, nauku i kulturu i drugim nadležnim tijelima). Gradivo se sastoji od izvještaja o tiskanju priručnika i drugog školskog materijala, upitima o postavljanju njihovih cijena, molbi s traženjima za pogonskim gorivom, mazivom, prijevoznim sredstvima, uredskim materijalom i sirovinama potrebnima za tiskanje i tiskarske uređaje. Također nalazimo spise o prijenosu nakladnih sredstava, spise vezane uz financijsko poslovanje Direkcije i njoj podređenih poduzeća, te malu količinu spisa personalne problematike.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom arhivističke obrade utvrđeno je kako nema potrebe dodatno raščlanjivati cjeline koje su u gradivu stvorene prije njegove primopredaje. Stoga je gradivo podijeljeno u dvije serije, unutar serija prema potrebi razdijeljeno na niže razine te je dobivena sljedeća struktura: 1) Evidencija spisa (1949-1952), 2) Organizacija poslovanja poduzeća iz nadležnosti Glavne direkcije (1949-1952).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1133/SI - 1 Glavna direkcija privrednih poduzeća Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5020
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica