Facebook
Naziv: Komitet za komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1169
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KZKP (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 11 kut. ; 5 knj.
Odgovornost: Komitet za komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Fond je preuzet iz Izvršnog Vijeća Sabora 1988. godine (akv. 2/1988) u nesređenom stanju.
Sadržaj jedinice: U gradivu se nalaze razne okružnice, uputstva, godišnji izvještaji o radu te nacrti vodovoda i dr.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sukladno prvobitnom redu stvaratelja. Formirane serije: strogo povjerljivi, povjerljivi i opći spisi. Svaka serija složena je po urudžbenom broju unutar jednog godišta. Dio gradiva koji nije urudžbiran spojen je u seriju predmetnih spisa.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1169/SI - 1 Komitet za komunalne poslove Narodne Republike Hrvatske - Zagreb (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5056
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica