Facebook
Naziv: Velika župa Gora Prigorje (fond)
Signatura: HR-HDA-1504
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽGP (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1944
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Odgovornost: Velika župa Gora-Prigorje (stvaratelj) (1944-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. godine od Instituta za suvremenu povijest, kao slijednika Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 52/1995). Ovo gradivo bilo je obrađeno je i popisano u Arhivu IHRPH, kao dio zbirke "Neprijateljsko gradivo" (NG).
Sadržaj jedinice: Sačuvan je očevidnik naredaba, iskaz o potrebnim kreditima Velike župe Gora-Prigorje u Zagrebu do kraja 1944. godine, zabrana slušanja stranih radio stanica i prijedlog državnog proračuna za 1945 godinu.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5391
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica