Facebook
Naziv: Mjesni komiteti Komunističke partije Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1822
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Mjesni komiteti Komunističke partije Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda prikupljeno je preko Historijskog odjeljenja CKKPH i u Arhivu IHRPH. Preuzeto je u Hrvatski državni arhiv 1995. prilikom pripajanja tog arhiva Hrvatskom državnom arhivu.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži fragmentarno sačuvano gradivo 4 mjesna komiteta KPH iz ratnog razdoblja: Zagreb, Split, Rijeka i Makarska . U njima se uglavnom nalaze direktive viših partijskih foruma, okružnih i oblasnih komiteta te izvještaji i dopisi nižih partijskih organizacijskih jedinica, odnosno općinskih i rajonskih komiteta, mjesnih jedinica i ćelija. U fondu se nalaze i spisi Općinskog komiteta Barilović/Područnog komiteta Karlovac, Mjesne grupe KPH Podgora, Općinskog komitea KPH Zamet te Obavještajne službe MK KPH Zagreb.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1941-1945. spisi su složeni kronološki u AIHRPH. Svi dokumenti su obrađeni kao regesti u kartoteci.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
Identifikator: HR-HDA/AJ 55613
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica