Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Knin (fond)
Signatura: HR-HDA-1834
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Knin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH Knin preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 4. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskog odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti
Sadržaj jedinice: Gradivo ratnog razdoblja sadrži spise (korespondenciju) OK KPH Knin s CK KPJ, CK KPH, Pokrajinskim (Oblasnim) komitetom KPH za Dalmaciju, okružnim, kotarskim, mjesnim i općinskim komitetima KP i SKOJ-a, štabovima partizanskih odreda, operativne zone, divizija i korpusa, tijelima vlasti i Dopisništvom Naprijeda za Dalmaciju. Nije pronađeno gradivo za razdoblje nakon završetka rata
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1942-1945. spisi su u AIHRPH složeni kronološki i izrađen je sumarni popis (1968, arhivistice Mira Đermanović i Ana Feldman). Svi dokumenti su obrađeni kao regeste u kartoteci, a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od 3194 od 3742a.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/230-232. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5709
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica