Facebook Slike
Naziv: Darovnica Radovana samostanu Sv. Krševana u Zadru (komad)
Signatura: HR-HDA-876-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Druge oznake: Stara signatura: VI. Doc. a. 1070. (Kr. Zemaljski arkiv)
Razdoblje: 01.09.1070 - (Isprava nastala nakon 1. rujna 1070.)
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 list (pergamena)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (stvaratelj)
Način preuzimanja: Ivan Kukuljević je ispravu 1866. godine preko Sabora darovao Zemaljskom arhivu u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Radovan daruje samostanu Sv. Krševana u Zadru nekadašnji posjed svog djeda Valeka.
Prijevodi: Hrvatski prijevod darovnice (hrvatski; Prijevod)
Transkript darovnice (latinski; Transkript)
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 21 x 11 centimetar
Mjesto nastanka: Nin
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno.
Jezici: latinski
Pisma: latinica - beneventana
Restauracija: Restaurirano.
Napomena o dopunskim izvorima: U "Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije" (svezak I, str. 115) zabilježeno je da se u Državnom arhivu u Zadru (kaps. I, m. II, br. 4, str. 4) nalazi prijepis ove isprave iz 17. st. Zabilježene su i razlike teksta prijepisa i isprave.
Literatura: Kostrenčić, M. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. I, Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1967, .str. 115-116.
Rački, Franjo. Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia, Zagreb : Akademija znanosti i umjetnosti, 1877, .str. 80-81.
Nagy, Josip. Monumenta diplomatica I : Isprave iz doba hrvatske narodne dinastije, Zagreb : 1925,
Identifikator: HR-HDA/AJ 57170
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica