Facebook Slike
Naziv: Potvrda darovnice Radovana samostanu Sv. Krševana u Zadru (komad)
Signatura: HR-HDA-876-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Druge oznake: Stara signatura: Vi. Doc. a 1070. (Kr. Zemaljski arkiv)
Razdoblje: 01.09.1070 - (Isprava je nastala nakon 1. rujna 1070, a sačuvani prijepis potječe iz 13. stoljeća.)
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 list (pergamena)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (destinatar)
Način preuzimanja: Ivan Kukuljević je ispravu 1866. godine preko Sabora darovao Zemaljskom arhivu u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Anastazije, hrvatski biskup i kraljev kancelar, po nalogu kralja Krešimira potvrđuje darovnicu kojom je Radovan svoj posjed na mjestu Suhovara predao samostanu Sv. Krševana.
Prijevodi: Hrvatski prijevod potvrde darovnice (hrvatski; Prijevod)
Transkript potvrde darovnice (latinski; Transkript)
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 195 x 335 milimetar
Mjesto nastanka: Nin
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno.
Jezici: latinski
Pisma: karolina ; latinica - gotica
Restauracija: Restaurirano.
Napomena o dopunskim izvorima: U "Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije" (svezak I, str. 117-118) navodi se da se osim ovog najstarijeg, još osam prijepisa ove isprave čuva u Državnom arhivu u Zadru: Spisi samostana Sv. Krševana, kaps. 14, br. 164 (3 prijepisa), br. 165, br. 167, br. 171, br. 229; kaps. 1 m. H, br. 4, fol. 3v.
Literatura: Kostrenčić, M. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. I, Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1967, .str. 117-119.
Rački, Franjo. Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia, Zagreb : Akademija znanosti i umjetnosti, 1877, .str. 81-84.
Identifikator: HR-HDA/AJ 57171
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica