Facebook Slike
Naziv: Potvrda prava samostana Sv. Krševana u Zadru na crkvu Mihovila arkanđela na Pašmanu (komad)
Signatura: HR-HDA-876-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Druge oznake: Stara signatura: IV. Doc. circa a. 1040-1060. (1060-1070) rectius circa 1067. (Kr. Zemaljski arkiv)
Razdoblje: 1067 - (Isprava je nastala oko 1067. godine, a ovo je prijepis iz 13. stoljeća. )
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 list (pergamena)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (destinatar)
Način preuzimanja: Ivan Kukuljević je ispravu 1866. godine preko Sabora darovao Zemaljskom arhivu u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Potvrda zadarskog biskupa Stjepana da samostanu Sv. Krševana u Zadru pripada crkva Arkanđela Mihovila na Pašmanu s pripadajućim zemljištem, koju su samostanu poklonili biskup Prestancije i prior Majus.
Prijevodi: Transkript potvrde (latinski; Transkript)
Hrvatski prijevod potvrde (hrvatski; Prijevod)
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 29 x 20 centimetar
Mjesto nastanka: Zadar
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno.
Jezici: latinski
Pisma: latinica - beneventana
Restauracija: Restaurirano.
Napomena o dopunskim izvorima: U "Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije" (svezak I, str. 106) piše da se u Državnom arhivu u Zadru (Spisi samostana Sv. Krševana, kaps. 23, br. 23) čuva pergamena iz 13. st. koja sadrži tekst veoma sličan tekstu ove isprave. Osim toga, navodi se da su oba prijepisa, i "zadarski" i "zagrebački", sastavljena prema tekstu izgubljenog kartulara samostana Sv. Krševana, koji je sačuvan u prijepisu iz 17. stoljeća. Taj se prijepis, prema Nagyu, čuva u Državnom arhivu u Zadru (Spisi samostana Sv. Krševana, kaps. I, m. H, br. 4, fol. 1 v.).
Literatura: Kostrenčić, M. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. I, Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1967, .str. 106-109.
Rački, Franjo. Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia, Zagreb : Akademija znanosti i umjetnosti, 1877, .str. 71-72.
Identifikator: HR-HDA/AJ 57219
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica