Facebook Slike
Naziv: Potvrda darovnice zadarskih ribara crkvi Sv. Krševana u Zadru (komad)
Signatura: HR-HDA-876-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Druge oznake: Stara signatura: III. Doc. a. 1046. (1056.) (Kr. Zemaljski arkiv)
Razdoblje: 30.08.1506 - 1056 (Isprava je nastala prije 30. kolovoza 1056, a prijepis je iz 13. stoljeća.)
Arhivske jedinica: 1 kom
Tehničke jedinica: 1 list (pergamena)
Odgovornost: Benediktinski samostan Sv. Krševana u Zadru (destinatar)
Način preuzimanja: Ivan Kukuljević je ispravu 1866. godine preko Sabora darovao Zemaljskom arhivu u Zagrebu.
Sadržaj jedinice: Zadarski redovnici i građani podsjećaju na dio zaslužbe koju su zadarski ribari darovali crkvi Sv. Krševana za spas svojih duša.
Prijevodi: Transkript potvrde darovnice (latinski; Transkript)
Hrvatski prijevod potvrde darovnice (hrvatski; Prijevod)
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 249 x 175 milimetar
Mjesto nastanka: Zadar
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Digitalno snimljeno.
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Restauracija: Restaurirano.
Napomena o dopunskim izvorima: U "Diplomatičkom zborniku Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije" (svezak I, str. 84) stoji da se prerađeni prijepis dokumenta o istom predmetu iz 17. st. čuva u Državnom arhivu u Zadru. Taj je prijepis i objavljen u istom izdanju na str. 82.
Literatura: Kostrenčić, M. Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. I, Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1967, .str. 83-84.
Rački, Franjo. Documenta historiae Chroaticae periodum antiqua illustrantia, Zagreb : Akademija znanosti i umjetnosti, 1877, .str. 49-50.
Identifikator: HR-HDA/AJ 57220
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica