Facebook Slike
Naziv: Naredba kralja Žigmunda da se kunovina u Kraljevini Slavoniji ubire prema starom običaju (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-15
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Povijesni nazivi: Mandatum Sigismundi Regis ad Hermanum Czyleae Comitem, et Sclavoniae Banum ne amplius occasione Exactionis et Dicationis Mardurinarum Nobiles Regni Sclavoniae impostitionibus injustis Byrsagiorum Exactionibus, et Tributi Panis Pullorum et Cerae Extorsione gravari permittat (latinski)
Usporedni nazivi: Statutum Sigismundi Regis de Marturinis in Regno Sclavoniae secundum antiquam consuetudinem eiusdem Regni dicandis et exigendis (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 15 (Archivum Regni)
Razdoblje: 03.02.1432 - (s.l. (nedostaje tekst gdje je navedeno mjesto))
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Žigmund Luksemburški (stvaratelj) (03.02.1432.)
Povijest jedinice: Isprava je zabilježena u najstarijem popisu povlastica, nastalom oko 1505. godine, osma po redu. U popisu nastalom 1630. zabilježena je pod rednim brojem 40. U popisu nastalom radom saborskog povjerenstva 1764. isprava je zabilježena pod rednim brojem 15.
Sadržaj jedinice: Kralj Žigmund, potaknut pritužbama slavonskog plemstva i stanovništva zbog nezakonitog ubiranja kunovine, neuobičajene i neopravdane zalaznine, kao i zbog različitih drugih nameta i iznuda, naređuje Hermanu Celjskom, banu Kraljevine Slavonije, da naredi ubiračima poreza neka se kunovina ubire prema starom običaju. Također se ne smiju ubirati zalaznine i neki novi nameti te iznude u novcu i imovini.
Vrste medija: 1 Pergamena
Vrste građe: 1 isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 312 x 470 milimetar
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pergamena je oštećena na pregibu koji se nalazi na lijevoj strani lista. Nedostaju dijelovi teksta: 14 redova odozgo i 7 redova odozdo. Također je na toj strani isprave tekst teško čitljiv. Pečat pod papirom otpao.
Identifikator: HR-HDA/AJ 65588
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica