Facebook
Naziv: Stanovništvo (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-1
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1981 - 1984
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 10 fasc.
Sadržaj jedinice: Sadržaj čine spisi, odnosno podatci o stanovništvu vezani za cijelu regiju Slavonije i Baranje. Podatci su to o popisu stanovništva, domaćinstvima, stanovima po općinama, naseljima i mjesim zajednicama na području zajednice općina Osijek, a tablično su prikazani.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani unutar tri veće skupine: popisi stanovništva, domaćinstava i stanova po naseljima, popisi stanovništva, domaćinstava i stanova po mjesnim zajednicama, te popisi stanovništva, domaćinstava i stanova po općinama Zajednice općine Osijek. Unutar pripadajućih skupina sređeni su kronološki i po abecednom redu.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69682
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica