Facebook
Naziv: Opći poslovi (serija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1975 - 1990
Arhivske jedinica: 5 d/m
Tehničke jedinica: 28 kut. ; 25 fasc.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži spise koji se odnose na informacije, analize, izvješća o popisu stanovništva po općinama, naseljima, domaćinstvima na području Zajednice općina Osijek. To su podaci o kretanju zaposlenosti i zapošljavanja u društvenom sektor, a prikazani su u tablicama. Ova serija sadrži još informacije, priopćenja i studije o suradnji s drugim institucijama, programe i planove srednjoročnog i dugoročnog razvoja područja Zajednice općina Osijek, potom godišnje planove općina, kao i razvojne planove i analize poljoprivredne proizvodnje na području Slavonije, društvene planove općina te karte pograničnih područja ZO Osijek. Navedena dokumentacija je poslužila potrebama obrade Republičkog zavoda za satistiku.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Budući da serija obiljuje bogatom i raznovrsnom dokumentacijom podijeljena je na 15 većih skupina, odnosno podserija: 1. Stanovništvo, 2. Zaposlenost, 3. Financijski pokazatelji, 4. Izvoz, uvoz, 5. Investicije, 6. Opća i zajednička potrošnja, 7. Nerazvijene općine, 8. Program brdsko-planinskih općina, 9. Program pograničnih općina, 10. Godišnji planovi ZO, 11. Analize i izvješća ZO, 12. Srednjoročni plan ZO, 13. Dugoročni plan ZO, 14. Studije razvoja različitih institucija, 15. Planovi općina. Spisi u podserijama su sređeni kronološki i abecedno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69679
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica