Facebook
Naziv: Financijski pokazatelji poslovanja i analiza (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-3
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1975 - 1989
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut. ; 1 fasc.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na financijsku dokumentaciju, završne račune, bilance koji su osnovni pokazatelji financijskog poslovanja slavonsko-baranjske privrede.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Budući da nisu sačuvane evidencije, spisi su razvrstani u nekoliko skupina: financijski pokazatelji poslovanja i analiza, završni računi i bilance, razne informacije. Unutar skupina spisi su sređeni kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69690
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica