Facebook
Naziv: Zaposlenost i zapošljavanje (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-1-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1975 - 1989
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 14 fasc.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na informacije, podatke i popise u svezi strukture zaposlenog osoblja po općinama Zajednice općine Osijek, s posebnim osvrtom na društveni sektor i stručnu kvalifikaciju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano u skupine: informacije, popisi i tablični prikazi. Unutar svojih skupina spisi su sređeni kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69684
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica